Dzisiaj jest poniedziałek, 22 lipca 2024 r.
Imieniny obdchodzą: Maria, Magdalena, Albin, Pankracy, Milena

O gminie

Sulików jest miejscowością położoną w dolinie Czerwonej Wody u stóp Góry Ognistej. Miasto Sulików zostało założone z inicjatywy króla Czech Wacława I ok. 1230 r. Miejscowość otrzymała prawa miejskie ok. lat 20-tych XIII w. Pierwsza historyczna wzmianka o niej pochodzi 1234 r. W dokumentach można spotkać następujące nazwy miejscowości: Schoninberch (1234), Schonenberg, Schönberg (1526).

Rok Wydarzenie
1234 wzmianka o pierwszej znanej budowli Sulikowa - kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie,
1427-1432 w wyniku najazdu husytów Sulików zostaje zniszczony,
1523-1527 Hans Frenzel buduje w Sulikowie renesansowy zamek,
1542 miasto liczy 300 mieszkańców, 45 domów mieszczańskich częściowo już murowanych zlokalizowanych głównie w rynku oraz 15 innych domów i kościół parafialny. Był to czas rozwoju cechów rzemieślniczych: sukienników, rzeźników, szewców i cyrulików,
Wiek XVI to wyraźny rozwój i ożywienie gospodarcze Sulikowa. Na prośbę byłego radcy dworu a obecnego wówczas właściciela Sulikowa Pawła z Lidlau cesarz Maksymilian II postanowił odnowić prawa miejskie Sulikowa i przywrócić pewne przywileje w tym z prawem posiadania pieczęci i godła miasta,
1621 spłonęła 1/3 miasta,
1625 kolejny pożar, 14 domów uległo całkowitemu zniszczeniu. Duża liczba domów w wyniku wojny trzydziestoletniej popadła w ruinę bądź całkowicie zniknęła z krajobrazu Sulikowa,
1643 odkrycie leczniczych źródeł zlokalizowanych na zachód od miasteczka oraz cudowne ozdrowienie jednego z mieszkańców Sulikowa przyczyniło się do masowych przyjazdów chorych z różnych terenów Łużyc. Lata 30-te XIX w. to okres największej sławy sulikowskiego uzdrowiska, od kwietnia do sierpnia 1838 r. zdrojowisko odwiedzało dziennie 1000 kuracjuszy. W celu skorzystania z leczniczych kąpieli Sulików odwiedzali kuracjusze z całego Śląska, Saksonii i Czech. Woda rozlewana była także do butelek i sprzedawana w aptekach wielu dużych miast m.in. Jeleniej Górze i Wrocławiu,
Wiek XVII produkowany w Sulikowie mezlonan na świecie zyskał nazwę "sulikowskiej tkaniny" (Schonberger Zeug). Była to półwełniana tkanina wzbogacona lnem, którą cechowała duża wytrzymałość. Był on wykorzystywany do wyrobów materaców, koców, pokrowców, gorsetów, płaszczy itd. Materiał eksportowany był do Niemiec, bardzo dużo trafiło go przede wszystkim na rynek do Ameryki Północnej,
1855 utworzona zostaje szkoła prywatna, która w 1859 r. zamieniona jest na państwową - miejską,
1867 poniżej parafialnego kościoła zostaje wzniesiona mniejsza ceglana świątynia,
1888 powstaje poczta, pod koniec XIX wieku w Sulikowie istnieje farbiarnia z maglem, 8 garncarni,browar i dwie gorzelnie, w Sulikowie produkowane były także maty z włókien kokosowych,
1910 utworzona zostaje sześcioklasowa szkoła,
1927 Sulików zyskał pierwsze połączenie kolejowe do Mikułowej,
1945 żołnierze oddziału 31 Armii Radzieckiej 2 maja 1945 r. zajęli Sulików. Oddziały I Armii Wojska Polskiego, których część udawała się w kierunku Berlina, po zakończeniu wojny powróciła na teren Sulikowa sprowadzając tu swoje rodziny,
1945 jako pierwszy władze administracyjną objął burmistrz Sulikowa Tadeusz Romaniszyn,
1946 swoją pracę rozpoczął ośrodek zdrowia i apteka,
1947 ruszyła rozbudowa dotychczasowej linii kolejowej łączącej wyłącznie Sulików z Mikułową, w tym czasie powstały wiadukty, nasypy kolejowe a ułożone tory połączyły Zawidów z Czechosłowacją,
1947 na terenie Sulikowa powstaje pierwszy klub sportowy o nazwie "Bazalt",
1948 Sulików traci prawa miejskie i staje się miejscowością typowo rolniczą, zmianie ulega także nazwa miejscowości z Szymbarka na Sulików. W tym okresie w Sulikowie istniało wiele zakładów produkcyjnych i usługowych: bawełnianka, kamieniołomy, fabryka wyrobu tapet i opakowań do leków, na ul. Dworcowej wytwórnia cygar, na ul. Garbarskiej garbarnia i winiarnia a także piekarnie, szwalnie, zakłady szewskie, krawieckie, samochodowe i cegielnia,
1950 ustawa z 22 marca 1950 r. o jednolitej władzy państwowej zniosła stanowiska prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, w ich miejsce powołane zostały Rady Narodowe,
1952 pożar trawi większą część miejscowości, podcieniowe domy w zachodniej i północnej części rynku ulegają całkowitemu zniszczeniu,
1960 w Mikułowej oddano do eksploatacji stację elektroenergetyczną, która odbiera
1973 energię elektryczną produkowaną w elektrowni Turów. Dziś jest to jedna z dwóch stacji łączących systemy energetyczne między Polską i Niemcami, 1 stycznia utworzenie Gminy Sulików, Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu zadecydowała o wejściu w jej skład 15 sołectw,
1975 16 lipca wyburzono stary, przedwojenny pomnik umiejscowiony na Placu Wolności, w jego miejsce ustawiono obelisk ku czci wyzwoleńców,
1977 budynek domu kultury o nazwie "Pod Jeleniem" przejęty wcześniej i kapitalnie wyremontowany przez Kopalnię Skalnych Surowców Drogowych w październiku pod nową nazwą Gminny Ośrodek Kultury oddany zostaje do użytku mieszkańców,
1979-1984 wybudowano "Agrocentrum" Państwowe Gospodarstwo Rolne Sulików z przechowalnią ziemniaków na 4 tys. ton i suszarnię zboża. Równolegle powstało także osiedle domków mieszkalnych,
1985 inwestor Kopalnia Skalnych Surowców Drogowych w Sulikowie przystąpił do budowy dla 24 rodzin bloku mieszkalnego przy ul. Kościelnej,
1989 otwarcie remizy strażackiej z punktem lekarskim w Studniskach Dolnych,
1992 uruchomienie komunalnego wysypiska śmieci w Sulikowie,
1990-1994 wykonano stację uzdatniania wody wraz z siecią tranzytową do Sulikowa,
1994-1995 powstanie sieci wodociągowej we wsiach, Mikułowa, Mała Wieś Górna, Studniska Dolne i Górne, Sulików, Radzimów Dolny i Górny,
1998-2002 zwodociągowane zostają wsie Wrociszów Górny, Mała Wieś Dolna, Bierna oraz rozbudowano stację uzdatniania wody,
2005 oddanie do użytku nowo wybudowanego budynku szkolnego ze stołówką i kompleksem boisk zewnętrznych,
2008 oddanie do użytku poddanego całkowitej renowacji łużyckiego domu "Ostry Narożnik" mieszczącego się na Placu Wolności w Sulikowie, otwarcie nowo wybudowanej w Sulikowie Środowiskowej Hali Sportowej,
2009 wybudowanie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym,
2011 zakończono adaptację świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej,
2012 oddano do użytku zmodernizowany budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie- inwestycja zrealizowana przy udziale środków z UE wspólnie z niemieckim partnerem-Gminą Hohendubrau. Budowa na terenie Gminy Sulików sieci wodno-kanalizacyjnej obejmującej miejscowości: Mała Wieś Dolna, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne i Sulików inwestycja zrealizowana przy udziale uzyskanej przez gminę ponad 36 mln dotacji z UE. Wykonanie nowych nawierzchni ulic Wojska Polskiego i Zgorzeleckiej w Sulikowie. Zmieniono układ komunikacyjny poprzez budowę drogi do kopalni bazaltu w Sulikowie, w wyniku której ruch ciężarówek zniknął z centrum miejscowości. Przeprowadzono renowację Placu Wolności w Sulikowie m.in. położono nowe nawierzchnie chodników, zatok, miejsc postojowych, zamontowano elementy malej architektury dotychczasowy obelisk zastąpiony został kamieniem bazaltowym.