Dzisiaj jest środa, 17 kwietnia 2024 r.
Imieniny obdchodzą: Rudolf, Robert, Stefan, Anicet, Klara

Parafie i kościoły

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY POD WEZWANIEM PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W SULIKOWIE

Najstarszy kościół w Sulikowie był drewniany ale już w 1234 roku funkcjonował jako parafialny. W 1524 roku Hans Frenzel, ówczesny właściciel miasteczka sprowadził na probostwo do Sulikowa wypędzonego ze Zgorzelca luterańskiego kaznodzieję Benedykta Fischera. Tym sposobem Sulików stał się pierwszą gminą luterańską w Łużycach Górnych. Obecny wygląd kościół uzyskał po odbudowie w 1668 roku. Pracami budowlanymi kierował wówczas Hans Leonard z Żytawy. Bogata snycerka wyszła spod dłuta budziszyńskiego rzeźbiarza Daniela Richtera. Dzwony kościelne odlał znany zgorzelecki ludwisarz Abraham Sievert. Od 1945 roku, wraz z napływem osiedleńców z kresów wschodnich, kościół pełni funkcję kościoła parafialnego parafii rzymsko-katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie.Kościół wpisany został do rejestru zabytków pod nr 1501, decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.01.1966 r. Ogólna charakterystyka: konstrukcja ścian murowana, więźba dachowa drewniana, dach pokryty dachówką, wieża murowana z kopułą pokrytą blachą miedzianą.

Kościół Parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie.
Wartym odnotowania jest fakt istnienia w Sulikowie drugiego kościoła wzniesionego w 1867r. dla sulikowskich katolików.

INFORMACJE:
Tel. 75 77 87 257
e-mail: parafia.sulikow@op.pl
Strona internetowa: http://parafia.sulikow.pl

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
Wtorek: 16:00 - 16:30
Czwartek: 16:00-16:30

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY POD WEZWANIEM ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY
W RADZIMOWIE

Jest kościołem parafialnym Parafii Rzymsko-Katolickiej pod tym samym wezwaniem w Radzimowie. Kościół istniał już w 1346 roku i podlegał dziekanowi zgorzeleckiemu i proboszczowi Sulikowa. Pierwszym proboszczem ewangelickim kościoła był Wawrzyniec Frank, kaznodzieja pochodzący z Frydlantu, a od 1548 roku urząd proboszcza objął Jan Klotz pochodzący z Budziszyna. W 1686 roku miała miejsce gruntowna przebudowa kościoła, któremu dobudowano wtedy nową wieżę. W XVIII wieku w kościół kilkakrotnie uderzały pioruny. Grożący zawaleniem, a ponadto nie mieszczący już wszystkich parafian kościół, został w 1803 roku rozebrany, a na jego miejsce został wzniesiony nowy, murowany obiekt, który w niezmienionym kształcie zachował się do czasów obecnych. Jego oddanie i konsekracja miały miejsce w październiku 1806 roku. Po drugiej wojnie światowej, wraz z osiedlaniem się w Radzimowie i Biernej (miejscowości aktualnie wchodzące w skład Parafii) katolickiej ludności polskiej z byłych kresów wschodnich, poprotestancki kościół został oddany w jej użytkowanie i przystosowany do sprawowania liturgii katolickiej. Przy parafii działa Ośrodek Terapeutyczny „Damaszek”. Na terenie przykościelnym usytuowany jest plac zabaw dla dzieci.

INFORMACJE:
Tel. 75 77 76 136
Strona internetowa: http://www.radzimow.za.pl

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
W każdy piątek po mszy świętej.

KOŚCIÓŁ FILIALNY PARAFII SULIKÓW PW. ŚWIĘTEJ ANNY
W STUDNISKACH DOLNYCH

Kościół wzniesiony został w XIII wieku. Budowlę przebudowywano i restaurowano w latach 1759 i 1839-1840. Podczas tej ostatniej przebudowy kościół otrzymał nowy dach. W XIX wieku dostawiono wysoką przybudówkę po stronie południowej oraz od zachodu. W wyniku przekształceń otworów okiennych kościół utracił pierwotny wygląd. Jednak mimo to zachował się romański portal oraz sklepienia krzyżowo-żebrowe. W kościele znajduje się ołtarz z 1610r i ambona z pierwszej połowy XVII wieku. Obok kościoła stoi dawna pastorówka z 1736 r. Po II Wojnie Światowej świątynia stała się kościołem filialnym parafii rzymsko-katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie.nWpisany został do rejestru zabytków pod nr 944, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11.09.1961r.Ogólna charakterystyka: konstrukcja ścian murowana, więźba dachowa drewniana, dach pokryty dachówką, wieża murowana z kopułą wykonaną z blachy miedzianej.

INFORMACJE:
Tel. 75 77 87 257
e-mail: parafia.sulikow@op.pl
Strona internetowa: http://parafia.sulikow.pl

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
Wtorek: 16:00 - 16:30
Czwartek: 16:00-16:30

KOŚCIÓŁ FILIALNY PARAFII ZAWIDÓW POD WEZWANIEM ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA W MIEDZIANEJ

Jest kościołem filialnym Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zawidowie. Pierwotnie pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Kościół istniał już od 1346 roku i należał do parafii Zawidów, jednak już w początkach XV wieku utworzono tutaj probostwo. Kiedy we wsi wprowadzono luteranizm, dokładnie nie wiadomo. Podczas wojny trzydziestoletniej kościół wraz z plebanią został spalony. W latach 1725-1730 postawiono nową, murowaną świątynię, która w niezmienionym kształcie zachowała się do czasów obecnych i jest jednym z piękniejszych wiejskich kościołów barokowych. Inicjatorem budowy był baron Otto Konrad von Hoberg, ołtarz i ambonę wykonał mistrz Lindner, a organy z 17 registrami były dziełem żytawianina Jana Tamitio. Na wieży zamontowano 3 dzwony, z których jeden, ufundowany w 1798 roku przez dziedzica Biernej Krzysztofa von Linnenfelda, zachował się do dzisiaj. Interesującym zabytkiem w kościele jest rokokowy piec kaflowy pochodzący z 1730 roku. Po II wojnie światowej świątynia stała się kościołem filialnym parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem św. Józefa Robotnika w Zawidowie. Kościół wpisany został do rejestru zabytków pod nr 1488, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.01.1966r. Ogólna charakterystyka: konstrukcja ścian murowana, więźba dachowa drewniana, dach pokryty dachówką,. wieża murowana z kopułą wykonaną z blachy miedzianej. Msze święte w kościele sprawowane są w każdą niedzielę i święta o godzinie 9:oo.

INFORMACJE:
Tel. 75 77 88 209

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
ul. Jana Pawła II nr 26 w Zawidowie

Wtorek
9:30 - 10:30
Czwartek
9:30 - 10:30