Dzisiaj jest poniedziałek, 22 lipca 2024 r.
Imieniny obdchodzą: Maria, Magdalena, Albin, Pankracy, Milena

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulikowie

Wójt Gminy Sulików zawiadamia, że od dnia 15 marca 2017 r. będzie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Pocztowej 7a w Sulikowie PSZOK czynny będzie w dniach i godzinach: Środa - od 13:00 do 17:00, sobota - od 10:00 do 14:00.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  Komunalnych 

Przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 1. papier,
 2. tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
 3. szkło,
 4. odpady zielone,
 5. przeterminowane leki,
 6. zużyte baterie i akumulatory,
 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 8. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 9. odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych,
 10. zużyte opony,
 11. chemikalia,
 12. zużyte igły i strzykawki

nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

 1. odpady zawierające azbest,
 2. materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,
 3. części samochodowe, w tym szyby samochodowe,
 4. padłe zwierzęta,
 5. zmieszane odpady komunalne,
 6. odpady powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej,
 7. odpady pochodzące od mieszkańców innych gmin,
 8. zaleca się, aby odpady niebezpieczne (chemikalia) znajdowały się w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację.
« powrót