Dzisiaj jest poniedziałek, 22 lipca 2024 r.
Imieniny obdchodzą: Maria, Magdalena, Albin, Pankracy, Milena

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2017r.

Wójt Gminy Sulików informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2017 r. wybrano następujące oferty.

Oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ:

Klub Sportowy „Bazalt” Sulików
Nazwa zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Sulików”.
Przyznane środki na realizację zadania: 45 000,00 zł

Klub Sportowy „Cosmos” Radzimów
Nazwa zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez promowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej na terenie sołectw Radzimów Górny i Radzimów Dolny”.
Przyznane środki na realizację zadania: 38 000,00 zł

Klub Sportowy „Błękitni” Studniska
Nazwa zadania: „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej na terenie sołectw Studniska Dolne i Studniska Górne”
Przyznane środki na realizację zadania: 27 000,00 zł

Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze” Studniska Dolne
Nazwa zadania: „Tradycje Łączą Ludzi i Narody”
Przyznane środki na realizację zadania: 5 000,00 zł

Z ZAKRESU EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt”
Nazwa zadania: „Usypianie ślepych miotów i obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt”
Przyznane środki na realizację zadania: 3 000,00 zł

Powyższa informacja została umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulików oraz w BIP Sulików.

 

 

« powrót