Dzisiaj jest środa, 17 kwietnia 2024 r.
Imieniny obdchodzą: Rudolf, Robert, Stefan, Anicet, Klara

I przetarg ustny nieograniczony

Wójt  Gminy  Sulików ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w obrębie ewidencyjnym (0003) Mała Wieś Górna, który odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 1030 w Urzędzie Gminy Sulików, ul. Dworcowa Nr 5, pokój Nr 303.

Przetargiem objęto: nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym - częściowo zwartym z innym budynkiem niemieszkalnym, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, o powierzchni użytkowej 142,10 m2, położoną w granicach działki Nr 136/24, AM-1, o powierzchni 0,1006 ha, w obrębie ewidencyjnym (0003) Mała Wieś Górna, sklasyfikowaną w ewidencji gruntów i budynków symbolem Br-PsIII - grunty rolne zabudowane, KW Nr JG1Z/00047616/3. Budynek w zadowalającym stanie technicznym, pokrycie dachowe nieszczelne - do remontu,  o średnim standardzie wykończenia i wyposażenia. Teren posiada podstawowe uzbrojenie (energia elektryczna i woda z wodociągu) oraz podstawowe zagospodarowanie - ogrodzenie, podwórko częściowo utwardzone tłuczniem, urządzona zieleń przydomowa.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: dla terenu gdzie zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość wyznaczono funkcję oznaczoną symbolem 2MR z zapisem: zespoły istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:     120.000,00

Wadium wynosi:                                         20.000,00 zł

Wadium w wymaganej wysokości płatne, w pieniądzu, przelewem na konto Urzędu Gminy Sulików w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu, Oddział w Sulikowie nr: 47 8392 0004 0000 0101 2000 0090 do dnia 20 grudnia 2023 r.

Pełna treść ogłoszenia opublikowana jest na tablicy ogłoszeń BIP Sulików oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulików i na tablicach ogłoszeń sołectw należących do Gminy Sulików. Szczegółowe informacje oraz regulamin przetargu dostępne są w Urzędzie Gminy Sulików, pok. Nr 108, tel. 75/7787288. Wójt Gminy Sulików zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

« powrót