Dzisiaj jest środa, 17 kwietnia 2024 r.
Imieniny obdchodzą: Rudolf, Robert, Stefan, Anicet, Klara

Rekordowy budżet Gminy Sulików na 2024 rok uchwalony jednogłośnie

Na sesji w dn. 28 grudnia br. radni Gminy Sulików jednogłośnie uchwalili przedłożony przez Roberta Starzyńskiego Wójta Sulików budżet na 2024 rok.

Przewiduje on realizację blisko 40 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 21 mln zł tj. 41,17 % ogólnej kwoty wydatków. Po raz pierwszy w historii gminy wydatki inwestycyjne są na tak rekordowym poziomie.
 
Większość inwestycji zrealizowana zostanie przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych.
 
Wśród najważniejszych planowanych zadań znajdują się:
➡️ Budowa Publicznego Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Sulikowie.
➡️ Budowa remizy OSP Radzimów.
➡️ Wykonanie utwardzonych nawierzchni dróg w miejscowości Studniska Górne.
➡️ Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików.
➡️ Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie.
➡️ Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne energetyczne punkty oświetleniowe LED na terenie całej gminy.
➡️ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga dojazdowa nr 109799D w Sulikowie .
➡️ Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sulikowie.
➡️ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej.
➡️ Zakup niezbędnego wyposażenia do rozbudowywanej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej.
➡️ Rozbudowa istniejącego ujęcia wody w Mikułowej o dodatkowe studnie głębinowe.
➡️ Budowa ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie.
➡️ Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy Domu Strażaka w Starym Zawidowie.
 
Prognozowane na 2024 rok dochody to kwota ponad 47 mln zł, wysokość zaplanowanych wydatków wynosi ponad 51 mln zł.
« powrót