Dzisiaj jest niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Imieniny obdchodzą: Wanda, Zenon, Albina
Aktualności
Info
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
22.03.2018

W związku z niepokojącym wzrostem wykrywania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin oraz wykryć substancji niedopuszczonych do stosowania w danych uprawach, a nawet niezarejetrowanych w UE, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu przekazuje informacje dot. stosowania środków ochrony roślin.

więcej »
LGD
Ogłoszenie o naborze wniosków
16.03.2018

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

więcej »
Info
Informacja Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
12.03.2018

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne.

więcej »
roboty budowlane
Informacja o zamknięciu odcinka drogi wojewódzkiej nr 357
07.03.2018

Informujemy, że od dnia 20.03.2018 r. (wtorek) wykonawca robót firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. z Jeleniej Góry zamyka całkowicie dla ruchu odcinek drogi wojewódzkiej nr 357 w M. Góra Sulikowska w związku z planowanymi robotami drogowymi. 

więcej »
Info
Spotkanie informacyjne dla osób z niepełnosprawnościami
06.03.2018

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne, którego celem jest przedstawienie możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami poprzez działania aktywizujące, asystenckie i opiekuńcze. 

więcej »
Info
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
05.03.2018

Wójt Gminy Sulików zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony w ramach "Programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2018 roku".

więcej »
roboty budowlane
Zmiana terminu zamknięcia drogi wojewódzkiej i planowanego jej objazdu
26.02.2018

W ślad za naszym wcześniejszym artykułem pt. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 i planowane jej zamknięcie" z dnia 22 stycznia br. informujemy, że z uwagi na opinie jakie wpłynęły do przebiegu tymczasowej organizacji ruchu zmianie uległ termin i ostateczny przebieg objazdów wprowadzonych na czas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 357 w m. Sulików (Góra Sulikowska) na odcinku Sulików - Mikułowa.  

więcej »
Wybory-urna
Wybory posłów do Europarlamentu 2019
19.02.2018

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 52 posłów do Parlamentu Europejskiego. 

więcej »