Dzisiaj jest środa, 17 kwietnia 2024 r.
Imieniny obdchodzą: Rudolf, Robert, Stefan, Anicet, Klara

Klauzula informacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych. 

Szanowni Państwo!

Wójt Gminy Sulików w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

-  administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, adres   e-mail: ug@sulikow.pl, tel. 75 77 87 288/289,  

- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - w celu kontaktu z w/w osobą można skorzystać z opcji korespondencji mailowej na adres: iod@sulikow.pl,

-  dane osobowe będą przetwarzane w zakresie postępowania prowadzonego na podstawie złożonego wniosku/podania/oświadczenia,

-  podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wszczęcia postępowania,

-  dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

-  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia postępowania i do zakończenia okresu archiwizacji,

-  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

- posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.