Dzisiaj jest środa, 17 kwietnia 2024 r.
Imieniny obdchodzą: Rudolf, Robert, Stefan, Anicet, Klara

Program czyste powietrze

INFORMACJA DOT. REALIZACJI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE W GMINIE SULIKÓW

„Czyste Powietrze” - ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych - dofinansowania w Gminie Sulików.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Od 3 stycznia 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze wg nowych zasad. Aktualna edycja tego programu podwyższa dotacje na panele fotowoltaiczne, wymianę źródła ciepła, czyli starego kotła na np. pompę ciepła lub nowoczesny kocioł.

Jak uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze 2023? Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze możesz otrzymać po wypełnieniu wniosku, do którego dołącza się oświadczenia, na przykład o prawach własności danego budynku czy wysokości dochodów.

Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu we współpracy z Gminami prowadzi punkty konsultacyjno-informacyjne Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w których można uzyskać informację na temat programu, złożyć wniosek o dofinansowanie oraz uzyskać pomoc w rozliczeniu inwestycji.

Dane o programie Czyste Powietrze - stan na 30.09.2023r.

Gmina Sulików:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 182

Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 148

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych - 91

Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) - 1 273 006,68 zł

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

• Gmina Sulików: w środy 9.00. - 17.00. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie

KONTAKT TELEFONICZNY:  784737516

 

INFORMACJA DOT. REALIZACJI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE W GMINIE SULIKÓW

„Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Od uruchomienia Programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji domu skorzystało wiele gospodarstw domowych.

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” można uzyskać informację na temat programu, złożyć wniosek o dofinansowanie oraz uzyskać pomoc w rozliczeniu inwestycji.

Dane o programie Czyste Powietrze - stan na 31.03.2023 r.

Gmina Sulików:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 154

Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 115

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych - 76

Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) - 1054111,24 zł

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Gmina Sulików: w środy 9.00. - 17.00. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie

 


 

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Jest na to sposób.

Warto zapoznać się z programem Czyste Powietrze, który oferuje nie tylko bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw). Inwestycja, którą możesz sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu, a przy tym przyniesie niższe rachunki za ogrzewanie.

Z programu Czyste Powietrze otrzymasz wsparcie na docieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi, zainstalowanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowe, efektywne źródło ciepła, które zużywa mniej energii z pożytkiem dla rodzinnego portfela, a przy tym emituje mniej zanieczyszczeń do powietrza.

Ciepły, bezpieczny dom to podstawa dobrostanu rodziny, dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przygotował na 2023 r. ważne zmiany w Programie, dzięki którym możesz otrzymać nawet do 136 tys. zł dofinansowania. Tak wysokie bezzwrotne wsparcie możliwe jest obecnie z uwagi na  podniesienie poziomów dotacji na poszczególne elementy termomodernizacji.

Zanim przystąpisz do programu, warto jest wykonać audyt energetyczny, to dokument opracowany przez specjalistę, który pokazuje co w domu należy docieplić,  zainstalować i wymienić w ramach termomodernizacji, aby była ona kompleksowa. Taka kompleksowa termomodernizacja umożliwia otrzymanie najwyższej dotacji, a później płacenie niższych rachunków.

Do programu może przystąpić każdy, kogo roczny dochód  nie przekracza 135 tys. zł.

Już dziś zainteresuj się programem Czyste Powietrze. Teraz jest najlepszy czas na złożenie wniosku, znalezienie wykonawcy i przeprowadzenie inwestycji, aby spokojnie zdążyć przed kolejnym sezonem grzewczym

Na swoje pytania znajdziecie Państwo odpowiedź na stronie czystepowietrze.gov.pl, np.  w  nagraniach i prezentacjach Akademii Czystego Powietrza.

O Program możesz dopytać w naszym Urzędzie Gminy, w punkcie konsultacyjno - informacyjnym. Tutaj otrzymasz wsparcie w przygotowaniu i złożeniu wniosku do programu Czyste Powietrze.

Co zrobić aby rachunki za ogrzewanie zamiast rosnąć - malały?

Nie zwlekaj, zapoznaj się już dziś z programem Czyste Powietrze, który znacznie poprawi warunki życia i zdrowia Twojej rodziny!

Gminny punkt konsultacyjno - informacyjny programu Czyste Powietrze:

• Gmina Sulików: w środy 9.00. - 17.00. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie

KONTAKT TELEFONICZNY:  784737516

Zapraszamy!

 


 Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmyto sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,

- Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) - tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne

- REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) - tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.

- Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów -  Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT)  - tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres - czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

 


 

INFORMACJA DOT. REALIZACJI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE W GMINIE SULIKÓW

„Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Od uruchomienia Programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji domu skorzystało wiele gospodarstw domowych.

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” można uzyskać informację na temat programu, złożyć wniosek o dofinansowanie oraz uzyskać pomoc w rozliczeniu inwestycji.

Dane o programie Czyste Powietrze - stan na 31.12.2022r.

Gmina Sulików:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 136

Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 111

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych - 62

Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) - 787752,53 zł

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Gmina Sulików: w środy 9.00. - 17.00. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie


 ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOT. ZMIAAN W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE"

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gmin: Zgorzelec, Zgorzelec Miasto, Sulików, Pieńsk, Platerówka, Zawidów, Węgliniec oraz Leśna na spotkania informacyjne dotyczące zmian w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”. Najważniejsze zmiany to:

  • WYŻSZE PROGI DOCHODOWE!
  • WYŻSZE KWOTY DOFINANSOWANIA!
  • MOŻLIWOŚĆ KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI!
  • MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA DRUGIEGO WNIOSKU!

SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ:

  • 6.02.2023 O GODZINIE 15:00 W OŚRODKU KULTURY W ZAWIDOWIE (ul. Zgorzelecka 39, 59-970 Zawidów)
  • 9.02.2023 O GODZINIE 14:00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WŁOSIENIU (Włosień 231, 59-816 Włosień)

Punkty konsultacyjno-informacyjne Programu Czyste Powietrze czynne będą:

W dniu 6.02.2023 roku:

  • Gmina Zawidów w godzinach 9:00 - 14:00
  • Gmina Zgorzelec w godzinach 9:00 - 13:00

W dniu 9.02.2023 roku

  • Gmina Platerówka w godzinach 9:00 - 13:00
  • Gmina Pieńsk w godzinach 9:00 - 12:00

 Zmiany w programie "Czyste powietrze"-wyższe progi dochodowe i wyższe dofinansowanie

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w Polsce działającym od 2018 roku, który jest stale usprawniany.

Od 3 stycznia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe warunki programu. Najważniejsze cele programu to walka ze smogiem i efektywne zarządzanie energią w gospodarstwach domowych.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

Zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu. Można skorzystać z kompleksowej termomodernizacji, która służy bezpieczeństwu cieplnemu gospodarstw domowych. Efektywne energetycznie domy to mniejsze koszty ogrzewania budynku, ale i poprawa jakości powietrza.

Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu jaki osiąga wnioskodawca Programu. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40%.

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części PPCP.

W Programie urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

WYŻSZE PROGI DOCHODOWE

W Programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.

 W Części 1) Programu - do 135 000 zł,

W Części 2) Programu - do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

W Części 3) Programu - do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

DRUGI WNIOSEK

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Inne ważne zmiany w programie to: wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

OFERTA BANKOWA

W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku.

Program zostaje też uproszczony w zakresie procesu obsługi i rozliczeń.

PUNKTY KONSULTACYJNO-INFORMACYJNE PROGRAMU

Pomoc przy złożeniu wniosku oraz wszelkie informacje dotyczące zmian w programie można otrzymać w punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu „Czyste Powietrze”:

• Gmina Sulików: w środy 9.00. - 17.00. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie

 


 

 


 

 UWAGA! CZYSTE POWIETRZE +

Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w programie.

Beneficjenci dostaną dotacje przed końcem inwestycji!

W programie „Czyste Powietrze" zostanie zastosowane nowe rozwiązanie finansowe, które będzie bardzo korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem" do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji. 

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” od czasu jego uruchomienia we wrześniu 2018 r.  podlega stałej ocenie i ewaluacji - tak, aby mógł jak najlepiej służyć głównemu celowi, czyli wspieraniu wymiany kotłów na paliwa stałe na nowocześniejsze źródła ciepła wraz z kompleksową termomodernizacją budynków mieszkalnych. Proponowana zasada prefinansowania to kolejna zmiana w programie, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, uwzględniając skomplikowane obecnie uwarunkowania geopolityczne i rynkowe, w tym inflację i rosnące ceny nośników energii. Teraz beneficjenci nie będą musieli czekać na pieniądze - dostaną je relatywnie szybko po złożeniu wniosku o dotację.  

Program CZYSTE POWIETRZE + to nowy, ogólnopolski program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy wciąż mają stare piece węglowe. Istotą tego programu jest to, że będzie wypłacana przedpłata, czyli uruchomienie dotacji jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

Nowe rozwiązanie jest skierowane do beneficjentów 2) i 3) części programu „Czyste Powietrze” i będzie dostępne tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie. Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.

Dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) - z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie. Sam wniosek o dofinansowanie (jego formularz) zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia.

Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej osoby powinno trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia. Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.

NOWE OGRZEWANIE, OCIEPLENIE DOMU - TO SIĘ OPŁACA!

- WEŹ DOTACJĘ NA WYMIANĘ KOPCIUCHA I OCIEPLENIE DOMU!

- ZADBAJ O DOMOWY BUDŻET I OSZCZĘDZAJ!

- ZADBAJ O ZDROWIE!

- ZADBAJ O ŚRODOWISKO!

PRZESTAŃ SIĘ TRUĆ!

 


 

Program Czyste Powietrze od 25 stycznia 2022 dotacja nawet do 69 tys. zł

Więcej informacji pod:

http://sulikow.pl/na-skroty/aktualnosci/a_2011,program-czyste-powietrze-od-25-stycznia-2022-dotacja-nawet-do-69-tys-zl


 Nowości w programie „Czyste Powietrze” planowane na 2022 r.

Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje - to najbliższe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2022 r. w zakresie „Czystego Powietrza”.

Wprowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwie fazy.

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r.

W pierwszej kolejności ogłoszony będzie nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający następujące zasady:

-  Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia - do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);

-  Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności - ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;

-  Intensywność dofinansowania - do 90% kosztów kwalifikowanych;

-  Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia - do 69 tys. zł;

-  Liczba transz rozliczeń - do pięciu;

-  Okres realizacji przedsięwzięcia - do 36 miesięcy.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”.

Dodatkowe wsparcie dla wnioskodawców

Równolegle w 2022 r. będą trwały prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, obejmującą m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Proste zasady dla wszystkich

Ponadto, w wyniku doświadczeń z dotychczasowego wdrażania „Czystego Powietrza” oraz postulatów zgłaszanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, organizacje branżowe i pozarządowe, zmodyfikowano niektóre zapisy we wszystkich częściach programu i jego załącznikach.

 

Najważniejsze ze zmian, które niebawem będą obowiązywać to:

-  Uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;

-  Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora;

-  Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;

-  Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Szczegóły już w styczniu

Zmiany do programu „Czyste Powietrze” zostały już zaopiniowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz przyjęte 17.12.2021 r. przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie trwają prace nad dokumentacją programową, która jest konieczna do uruchomienia naboru na nowych warunkach. Data wejścia w życie zmienionego programu wraz z ułatwieniami oraz rozpoczęcia naboru zostanie podana w styczniu 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienioną wersją załączonego programu „Czyste Powietrze” wraz z załącznikami dostępnego pod:

http://sulikow.pl/na-skroty/aktualnosci/a_954,czyste-powietrze

 


 

„Czyste Powietrze”. Wymień stary piec na nowoczesne źródła ogrzewania

Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie działa punkt konsultacyjno - informacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze”. W punkcie mieszkańcy zainteresowani m.in. dotacją do wymiany starego pieca na nowe, ekologiczne źródła ciepła mogą skorzystać z pomocy doradcy energetycznego.

Punkt konsultacyjny czynny jest w każdą środę w godzinach od 09.00 - 17.00. Jego siedziba znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.

Kontakt telefoniczny dla interesantów w sprawie programu „Czyste Powietrze” w każdy czwartek od godziny 9.00-17.00 pod numerem telefonu: 784 737 516

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:

- udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,

- wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,

- pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Kto może skorzystać z dotacji?

Osoba fizyczna, która:

- jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

- ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł - wtedy może starać się o podstawowe dofinansowanie lub ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

- 1564 zł - jeżeli mieszka z kimś,

- 2189 zł - jeżeli mieszka sama.

Więcej informacji na temat programu rządowego https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

 


 

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze” w Gminie Sulików

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Sulików został uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Uruchomiony Punktu ma na celu ułatwienie mieszkańcom gminy Sulików aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste powietrze”. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Sulików.

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest w Urzędzie Gminy Sulików, codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12:30 do 14:30.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne mające na celu zmniejszenie zagrożenia zarażeniem się wirusem Covid-19, zaleca się kontakt telefoniczny pod numerem: 75 77 87 288.

Zachęcamy do kontaktu i korzystania ze wsparcia Punktu.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, co w rezultacie przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć m.in. na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

25.06.2021 r.


 

INFORMACJA WFOŚIGW

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Poniższy link należy skopiować i wkleić do przeglądarki internetowej:

https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie


PORTAL BENEFICJENTA


W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto w portalu i zalogować się:

Poniższy link należy skopiować i wkleić do przeglądarki internetowej:

https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu